We hopen natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft! Mochten er problemen zijn, dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind.

Als u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u in gesprek gaan met de intern begeleider, Anneke Buist of de directeur, Ireen van der Stoep.

Mochten deze gesprekken niet naar tevredenheid lopen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school.

De vertrouwenscontactpersoon denkt graag met u mee en verwijst u naar het juiste kanaal. Indien nodig kan de vertrouwenscontactpersoon u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon van stichting PCBO Baarn-Soest, Marleen Versteege-Verschoor. Haar gegevens staan vermeld op de website van stichting PCBO Baarn-Soest.

Mijn naam is Marleen Versteege-Verschoor en ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon, ingeschreven bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Ook begeleid ik mensen na een rouw of verlieservaring. 

De Stichting PCBO ken ik niet uit eigen ervaring, ik ben ook niet werkzaam op één van de scholen. Dit kan een voordeel zijn bij het nemen van de stap om mij te benaderen voor een gesprek. De school wil een veilige , prettige plek zijn voor zowel kinderen, personeel als ouders. Toch kan het voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin behoefte is aan een vertrouwelijk gesprek. 

Wat kan ik als vertrouwenspersoon betekenen? 

Als vertrouwenspersoon wil ik een luisterend oor bieden bij ongewenste omgangsvormen (zoals pesten, (seksuele)intimidatie, discriminatie en agressie) en integriteit. Een gesprek is vertrouwelijk en kan plaatsvinden op school, thuis of op een andere locatie of wandelend in het bos, de keus maken we samen. 

Ik ben onafhankelijk en objectief. Ik luister naar het verhaal, help om gedachten te ordenen en kijk samen met u naar eventuele vervolgstappen. Zo nodig kan ik ondersteuning bieden bij het zetten van die stappen. 

De vertrouwenscontactpersonen van onze school zijn ook de vertrouwenspersonen voor onze kinderen. Een paar keer per jaar maken zij een rondje langs alle groepen om zich voor te stellen en wijzen zij de kinderen op de manieren om hen te bereiken; via de mail vertrouwenspersoon@kws-baarn.nl of de brievenbus in de gang.

De vertrouwenscontactpersonen van onze school zijn: Marijke Boudewijns en Angela Stubenitsky
Bereikbaar via: vertrouwenspersoon@kws-baarn.nl