Schooltijden:

Maandag, Dinsdag en Donderdag
Groep 1 t/m 8:       08.30-14.45 uur
Woensdag
Groep 1 t/m 8:       08.30-12.15 uur
Vrijdag
Groep 2 t/m 4:       08.30-12.00 uur
Groep 5 t/m 8:       08.30-14.45 uur

Vakantierooster 2018-2019:

Herfstvakantie:        22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie:          24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie:  25 februari t/m 1 maart 2019
Meivakantie:            19 april t/m 4 mei 2019
Hemelvaart:             30 t/m 31 mei 2019
Pinksterweekend:   10 juni 2019
Zomervakantie:       20 juli t/m 30 augustus 2019

Studiedagen:

26/09/2018
29/10/2018
21/11/2018
13/02/2019
22/02/2019
26/06/2019
19/07/2019