Wie zijn wij?

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de leerkrachten ondersteunen voorafgaand aan- en tijdens de verschillende schoolactiviteiten van uw kind(eren). De oudercommissie werkt nauw samen met de klassenouders en alle ouders die willen helpen met de organisatie of begeleiding van activiteiten op school. Het doel van de commissie is bijdragen aan een prettig, veilig en inspirerend schoolklimaat.

Wat doen wij?

De oudercommissie is samen met de betrokken leerkrachten verantwoordelijk voor de organisatie van de extra activiteiten op school. Bijvoorbeeld: Sinterklaas- en Kerstviering, Paasontbijt,  Koningsspelen, zomerfestijn en het versieren van de school en het verzorgen van raamschilderingen.

Wat kan ik doen?

Wij zijn altijd op zoek naar ouders die een bijdrage willen leveren. Bent u creatief, wilt u activiteiten organiseren of begeleiden of op een andere manier een bijdrage leveren? Neem gerust contact met ons op!

Budget

De activiteiten die de oudercommissie organiseert worden betaald vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage.

Wanneer kan ik bij de oudercommissie terecht?

U kan ons altijd aanspreken of mailen als u vragen hebt over de ouderbijdrage, als u wilt helpen bij het organiseren of begeleiden van activiteiten, als u spullen heeft die wij kunnen gebruiken bijvoorbeeld voor het versieren van de school of als u ideeën heeft voor leuke activiteiten. Voor vragen over uw kind(eren) kan u contact opnemen met zijn/haar leerkracht. Voor vragen over de school en het schoolbeleid verwijzen wij graag naar de directeur / bouwcoördinator of naar de medezeggenschapsraad (MR).