Waarom de ouderbijdrage?

De ouderraad verzorgt ook komend jaar in samenwerking met het KWS-team allerlei activiteiten zoals:

  • Sinterklaasfeest (inclusief presentje van Sint)
  • Kerst- en Paasviering
  • Kunst en cultuuractiviteiten en excursies groepen 1 t/m 8
  • Sporttoernooien, sjoel- en tafeltennistoernooi, avondvierdaagse, zwemfestijn enz.
  • Aanvulling van leer- en lesmateriaal en decoratie school
  • Het Eindfeest

Bovenstaande activiteiten behoren niet tot het gewone lesprogramma en uw ouderbijdrage is dan ook onmisbaar om dit alles te realiseren.

Ouderbijdrage 2018-2019
De Ouderbijdrage per kind bedraagt: € 85,-*  (50 euro ouderbijdrage en 35 euro voor het overblijftoezicht)

Het bedrag is vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad en is gelijk aan de voorgaande jaren.

De ouderbijdrage is vrijwillig. U maakt daarmee echter wel de extra’s voor uw kind mogelijk. Via de gemeente kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen via Stichting Leergeld, mochten de kosten een groot probleem zijn. U kunt contact opnemen met de schooldirectie of de penningmeester van de ouderraad voor informatie over deze tegemoetkoming van de gemeente.

De betaling kunt u doen door het bedrag over te maken op:

rekening NL86 RABO 0304.7035.40
t.n.v. Kon. Wilhelmina School inz. Ouderraad

Onder vermelding van de naam (namen) van uw kind (kinderen) en groep(en).

  • Ouders van kinderen die na 1 januari starten verzoeken wij de helft van het bedrag: € 42,50 te betalen.
  • Voor de kosten voor het schoolreisje krijgt u een aparte rekening in het voorjaar.

*solidariteitsbijdragen zijn altijd welkom.