Elke vier jaar maakt de KWS een meerjarenplan waarin beschreven wordt hoe wordt gewerkt aan onderwijskwaliteit: de basis en eigen ambities en ontwikkelingen. De MR heeft instemmingsrecht op dit schoolplan. Elk jaar worden de doelen vertaald naar een jaarplan waarin de concrete acties beschreven staan die bijdragen aan de streefdoelen van het schoolplan.

Dit is de poster met samenvatting van ons schoolplan 2020 t/m 2023

Onze belangrijkste punten zijn vertaald in een schoolplaat.

Ook maken we elk jaar een schoolgids voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden. Daarin staat alles wat van belang is om een goed beeld van de school te krijgen. Plus praktische informatie. Via onderstaande link kunt u onze schoolgids (.pdf) openen en eventueel downloaden.

Schoolgids Koningin Wilhelminaschool schooljaar 2021/2022

Ook op Scholen op de Kaart vindt u meer informatie over onze school.