Methode

Wij werken met de methode: Vreedzame School. De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. De klas en de school zijn oefenplaatsen. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang. Kernwoorden zijn hier: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Mediatie

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Dit is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.

Effect

We zien dat kinderen door de Vreedzame School meer betrokken zijn op elkaar, zich verantwoordelijk voelen en initiatief durven te nemen in sociale situaties.