Wat doet een Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad van een school kunt u vergelijken met de Ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Het bestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken, maar voor belangrijke beslissingen moeten zij advies vragen aan, of instemming krijgen van de Medezeggenschapsraad (MR). Hiermee vervult de MR een belangrijke taak voor alle betrokken partijen op school: de leerkrachten, andere teamleden, kinderen en de ouders. Afgezien van de instemmings- en adviesbevoegdheid heeft de MR ook algemene bevoegdheden ten opzichte van het bestuur, namelijk:

 • de MR heeft het recht op informatie
 • de MR heeft het recht op overleg met het bestuur, of met een vertegenwoordiger daarvan
 • de MR heeft het recht om op eigen initiatief onderwerpen aan te dragen die zij met het bestuur wil bespreken

In de praktijk betekent dit dat de MR overleg heeft met de directeur over:

 • de voortgang van het opstellen en uitvoeren van het jaarplan en het schoolplan
 • het beleid ten aanzien van communicatie
 • het beleid ten aanzien van hoe we met elkaar om willen gaan binnen de school (bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van pesten)
 • het beleid ten aanzien van het pedagogisch klimaat: bijvoorbeeld lesmateriaal wordt op de juiste wijze aangeboden, zodat kinderen op hun eigen niveau gestimuleerd worden
 • de besteding van het geld van de school
 • de inrichting van de school en het schoolplein ten aanzien van functionaliteit en veiligheid
Contact

Wij willen als MR een laagdrempelig orgaan binnen de school zijn. Dat wil zeggen, als u een onderwerp op onze agenda wilt zetten, laat het ons dan weten. Stuur uw bericht naar ons mailadres: mr@kws-baarn.nl of spreek ons aan.

De leden van de Medezeggenschapsraad (2022-2023)

De medezeggenschapsraad op de KWS bestaat uit twee leerkrachten (Marijke en Angela) en twee ouders (Wilco en Barbara). De oudergeleding stelt zich graag aan u voor:

 • Wilco Veldhuizen

Ik ben Wilco Veldhuizen, woon samen met Carolina en ben vader van Sofie (groep 6a), Jurren en Timo (beiden zitten op het voortgezet onderwijs). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als leerkracht in het Speciaal basisonderwijs in Hilversum, daarnaast ben ik mede verantwoordelijk voor de ICT voorzieningen van onze scholen in de Stichting.

De KWS is voor mij een mooie en vriendelijke school en een fijne plek voor onze kinderen. Ik heb de afgelopen jaren een hardwerkend team gezien welke iedere dag voor onze kinderen klaar staat. Het is voor mij een eer en uitdaging om een bijdrage te mogen leveren aan de samenwerking tussen ouders, team en directie. In mijn werk als leerkracht ervaar ik iedere dag hoe belangrijk samenwerking tussen de verschillende geledingen is voor groei, onderwijskwaliteit en voor het welbevinden van leerlingen, team en ouders. Als MR-lid wil ik hierin graag mijn steentje bijdragen.

 • Barbara Kramer

Ik ben Barbara Kramer, getrouwd met Michel en moeder van Louise (VO) en Daniël (groep 7). Betrokken zijn bij de school van onze kinderen vind ik belangrijk. Eerder was ik actief in de oudercommissie, waar ik met veel plezier heb bijgedragen aan het (mede) organiseren van diverse schoolactiviteiten. Hier heb ik van dichtbij ervaren dat een goede samenwerking tussen directie, leerkrachten en ouders belangrijk is voor het creëren van een fijne en veilige leeromgeving. Vanuit mijn werk heb ik affiniteit met onderwijs. Als manager van een examenstichting lever ik, namens bedrijfsleven, een actieve bijdrage aan het beroepsonderwijs (MBO/HBO).  Mijn ervaring binnen de KWS en binnen onderwijs zet ik graag in om, namens ouders, bij te dragen aan het behoud en verder uitbouwen van de kwaliteit van ons onderwijs en het sociale klimaat op de KWS.