Wat doet een Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad van een school kunt u vergelijken met de Ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Het bestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken, maar voor belangrijke beslissingen moeten zij advies vragen aan, of instemming krijgen van de Medezeggenschapsraad (MR). Hiermee vervult de MR een belangrijke taak voor alle betrokken partijen op school: de leerkrachten, andere teamleden, kinderen en de ouders. Afgezien van de instemmings- en adviesbevoegdheid heeft de MR ook algemene bevoegdheden ten opzichte van het bestuur, namelijk:

 • de MR heeft het recht op informatie
 • de MR heeft het recht op overleg met het bestuur, of met een vertegenwoordiger daarvan
 • de MR heeft het recht om op eigen initiatief onderwerpen aan te dragen die zij met het bestuur wil bespreken

In de praktijk betekent dit dat de MR overleg heeft met de directeur over:

 • de voortgang van het opstellen en uitvoeren van het jaarplan en het schoolplan
 • het beleid ten aanzien van communicatie
 • het beleid ten aanzien van hoe we met elkaar om willen gaan binnen de school (bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van pesten)
 • het beleid ten aanzien van het pedagogisch klimaat: bijvoorbeeld lesmateriaal wordt op de juiste wijze aangeboden, zodat kinderen op hun eigen niveau gestimuleerd worden
 • de besteding van het geld van de school
 • de inrichting van de school en het schoolplein ten aanzien van functionaliteit en veiligheid
Contact

Wij willen als MR een laagdrempelig orgaan binnen de school zijn. Dat wil zeggen, als u een onderwerp op onze agenda wilt zetten, laat het ons dan weten. Stuur uw bericht naar ons mailadres:
mr@kws-baarn.nl 
of spreek ons aan. De planning van de vergaderingen staat in de agenda. Doen hoor, want de school dat zijn we met zijn allen!

De leden van de Medezeggenschapsraad (2018-2019)

De medezeggenschapsraad op de KWS bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De oudergeleding stelt zich graag aan u voor:

 • Erik Brink
  “Ik ben Erik Brink, samenwonend met Karin Palmen en vader van Amélie (groep 6). Ik werk als zelfstandig interim- en projectmanager in de publieke sector en ben daarnaast lid van de Raad van Toezicht van het Leerorkest Amsterdam. Ik ervaar de KWS als een zeer prettige leeromgeving waar mijn kinderen graag zijn en zich veilig voelen. Ik besef me dat dat niet vanzelf gaat en veel inspanning vraagt van het team en de vrijwilligers. De MR heeft de afgelopen jaren een belangrijk aandeel gehad in de kwaliteitsverbetering van de school en ik wil daar als ouder ook graag mijn steentje aan bijdragen.”
 • Ellen Postma
  “Ik ben Ellen Postma, getrouwd met John Postma en moeder van Nick en Esmée (groep 8 en 6). In het dagelijks leven ben ik manager van een internationaal opleidingsinstituut. Omdat ik graag betrokken ben bij de school van mijn kinderen, ben ik, na vijf jaar lid van de oudercommissie te zijn geweest, nu lid van de MR. De samenwerking tussen directie, leerkrachten en ouders spreekt mij erg aan. De afgelopen jaren heb ik kunnen ondervinden dat een goede samenwerking voor een school van groot belang is. Als MR-lid wil ik daarom meedenken, namens alle ouders van de KWS, over de invulling van het basisonderwijs en bijdragen aan de kwaliteit hiervan. Spreek mij gerust aan, indien u vragen heeft of onderwerpen besproken wilt hebben.”