Wat doet een Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad van een school kunt u vergelijken met de Ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Het bestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken, maar voor belangrijke beslissingen moeten zij advies vragen aan, of instemming krijgen van de Medezeggenschapsraad (MR). Hiermee vervult de MR een belangrijke taak voor alle betrokken partijen op school: de leerkrachten, andere teamleden, kinderen en de ouders. Afgezien van de instemmings- en adviesbevoegdheid heeft de MR ook algemene bevoegdheden ten opzichte van het bestuur, namelijk:

 • de MR heeft het recht op informatie
 • de MR heeft het recht op overleg met het bestuur, of met een vertegenwoordiger daarvan
 • de MR heeft het recht om op eigen initiatief onderwerpen aan te dragen die zij met het bestuur wil bespreken

In de praktijk betekent dit dat de MR overleg heeft met de directeur over:

 • de voortgang van het opstellen en uitvoeren van het jaarplan en het schoolplan
 • het beleid ten aanzien van communicatie
 • het beleid ten aanzien van hoe we met elkaar om willen gaan binnen de school (bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van pesten)
 • het beleid ten aanzien van het pedagogisch klimaat: bijvoorbeeld lesmateriaal wordt op de juiste wijze aangeboden, zodat kinderen op hun eigen niveau gestimuleerd worden
 • de besteding van het geld van de school
 • de inrichting van de school en het schoolplein ten aanzien van functionaliteit en veiligheid
Contact

Wij willen als MR een laagdrempelig orgaan binnen de school zijn. Dat wil zeggen, als u een onderwerp op onze agenda wilt zetten, laat het ons dan weten. Stuur uw bericht naar ons mailadres:
mr@kws-baarn.nl 
of spreek ons aan. De planning van de vergaderingen staat in de agenda. Doen hoor, want de school dat zijn we met zijn allen!

De leden van de Medezeggenschapsraad (2019-2020)

De medezeggenschapsraad op de KWS bestaat uit twee leerkrachten en drie ouders. De oudergeleding stelt zich graag aan u voor:

 • Ellen Postma
  “Ik ben Ellen Postma, getrouwd met John Postma en moeder van Nick en Esmée (groep 8 en 6). In het dagelijks leven ben ik manager van een internationaal opleidingsinstituut. Omdat ik graag betrokken ben bij de school van mijn kinderen, ben ik, na vijf jaar lid van de oudercommissie te zijn geweest, nu lid van de MR. De samenwerking tussen directie, leerkrachten en ouders spreekt mij erg aan. De afgelopen jaren heb ik kunnen ondervinden dat een goede samenwerking voor een school van groot belang is. Als MR-lid wil ik daarom meedenken, namens alle ouders van de KWS, over de invulling van het basisonderwijs en bijdragen aan de kwaliteit hiervan. Spreek mij gerust aan, indien u vragen heeft of onderwerpen besproken wilt hebben.”
 • Barbara Kramer
  Ik ben Barbara Kramer, getrouwd met Michel Kramer en moeder van Louise (groep 6) en Daniël (groep 4). Betrokken zijn bij de school van onze kinderen vind ik belangrijk. Daarom heb ik mij de afgelopen jaren ingezet als klassenmoeder en voorzitter van de oudercommissie. Het (mede) organiseren van schoolactiviteiten heb ik met veel plezier gedaan. In de oudercommissie heb ik van dichtbij ervaren dat een goede samenwerking tussen directie, leerkrachten en ouders belangrijk is voor het creëren van een fijne en veilige leeromgeving. Voor mijn werk als manager van een examen stichting lever ik, namens het bedrijfsleven, een actieve bijdrage aan het beroepsonderwijs (MBO/HBO).  Graag wil ik mijn ervaring binnen de KWS en binnen het onderwijs gebruiken om mij, namens ouders, in te zetten voor het behoud en verder uitbouwen van de kwaliteit van ons onderwijs en het sociale klimaat op de KWS.
 • Wilco Veldhuizen
  Ik ben Wilco Veldhuizen, woon samen met Carolina en ben vader van Sofie (groep 3), Jurren en Timo (beiden zijn net begonnen in de brugklas op het VO). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als schoolleider van een mooie school in Hollandsche Rading, daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de ICT voorzieningen van onze scholen in de Stichting. De KWS is voor mij een mooie en vriendelijke school en een fijne plek voor onze kinderen. Ik heb de afgelopen jaren een hardwerkend team gezien welke iedere dag voor onze kinderen klaar staat. Het is voor mij een eer en uitdaging om een bijdrage te mogen leveren aan de samenwerking tussen ouders, team en directie.  In mijn werk als schoolleider ervaar ik iedere dag hoe belangrijk samenwerking tussen de verschillende geledingen is voor groei, onderwijskwaliteit en voor het welbevinden van leerlingen, team en ouders.  Als nieuw MR lid wil ik hierin graag mijn steentje bijdragen.