Onderwijskundige visie

Onze school biedt klassikaal onderwijs. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten in principe bij elkaar in de klas. Binnen het klassikale systeem zijn er niveauverschillen. We werken met groepsplannen, waarin kinderen op drie niveaus begeleid worden. De doelen voor de kinderen blijven hetzelfde.

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en zoeken naar aansluiting van onze aanpak bij hun leerstijl.

Onze pedagogische visie hebben wij in 6 punten samengevat
  • Onze school biedt alle kinderen een veilige plek
  • We dagen alle kinderen uit om zich vanuit hun kracht te ontwikkelen
  • Alle kinderen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling
  • Ieder kind is verantwoordelijk voor zichzelf, voor de groep en voor de school
  • We zien ieder kind als een serieuze gesprekspartner
  • We voeden kinderen op tot actieve burgers in onze maatschappij
Levensbeschouwelijke visie

Onze christelijke achtergrond inspireert en geeft richting aan ons leven. Het biedt ons houvast om op een veerkrachtige manier aan deze wereld deel te nemen. Dagelijks beginnen en eindigen we de schooldag met een verhaal, lied of gebed.