• Godsdienstonderwijs (gr. 1 t/m 8):
  ‘Trefwoord’ biedt materiaal voor elke dag, dat voor een deel ook zichtbaar is in de klas. In een kalenderdrager hangt een scheurblok, met eigentijds beeldmateriaal voor iedere schooldag en een kleurenposter die het thema verbeeldt. Deze methode gaat er van uit dat alle kinderen met dezelfde verhalen bezig zijn. Deze worden op hun eigen niveau verteld en verwerkt.
 • Onderbouwontwikkeling:
  ‘Kleuterplein’ is veel meer dan taal en rekenen alleen. Aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod. De lessen worden o.a. ondersteund door het computerprogramma ‘Bas gaat digitaal’. Kleuterplein sluit aan bij de vakken en methodes in groep 3.
 • Aanvankelijk taal/lezen (groep 3):
  ‘Lijn 3’. Naast het gewone programma gebruiken we ook de plusreeks voor kinderen die al enige leesvaardigheid hebben. De lessen worden ondersteund door het bijbehorende computerprogramma.
 • Schrijfonderwijs (groep 3 t/m 7):
  We gebruiken de methode ‘Klinkers’ die aansluit bij de aanvankelijk lezenmethode.
 • Voorgezet technisch lezen (groep 4 t/m 8):
  Wij gebruiken ‘Karakter’, waarbij het lezen op niveau gedifferentieerd aangeboden wordt. De methode voldoet aan de nieuwste inzichten.
 • Begrijpend lezen (groep 5 t/m 8):
  Begrijpend lezen leren we met Nieuwsbegrip
 • Nederlandse taal (groep 4 t/m 8):
  ‘Staal’ : Staal is een methode die kinderen sterk maakt in taal en spelling.
 • Reken- en wiskundeonderwijs (groep 3 t/m 8):
  We maken gebruik van ‘Getal in ruimte Junior’. Een methode die uitblinkt in het zorg op maat bieden aan elke leerling.
 • Verkeer (groep 3 t/m 7):
  dagelijkse verkeerssituaties worden behandeld uit de belevingswereld van de kinderen met de methode ‘klaarover’.
 • Engels (groep 7 en 8):
  Groep 7 en 8 gebruiken voor Engelse taal ‘Take it easy’.
 • Sociale en emotionele ontwikkelingen (groep 1 t/m 8):
  Sociale en emotionele ontwikkeling en burgerschap bieden wij met de eerder genoemde ‘Vreedzame School’.
 • Brede Ontwikkeling
  Methode: Faqta