Onze school is één van de tien scholen van de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn-Soest.

  • In Soest zijn dat: De Bron, DaCostaschool, Insingerschool, Prof.  J. Waterinkschool en de Werveling.
  • In Baarn de scholen: Amalia-Astro, Gaspard de Coligny, Guido de Brès en de Koningin Wilhelminaschool.
  • In Soesterberg: De Postiljon.

Het bestuur wil inhoud geven aan de christelijke signatuur van het onderwijs in de gemeenten Baarn en Soest, waarbij iedere school zijn eigen cultuur en identiteit behoudt.

De stichting zet zich in voor een hoge levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige kwaliteit van de aangesloten basisscholen.

De algemeen directeur-bestuurder van de stichting is Diana van Vulpen. Zij is integraal verantwoordelijk voor het beleid van de stichting. De 10 schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeel en de financiën van de eigen school.

Hier vindt u het koersplan van de stichting.

Stichting PCBO Baarn-Soest
Postbus 3178
3760 DD Soest

U vindt meer informatie op www.pcbobaarnsoest.nl.