Een klassenouder fungeert als tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders van de kinderen in de klas. Ook heeft een klassenouder nauw contact met de oudercommissie. De klassenouders vergaderen twee keer per jaar met de oudercommissie. De klassenouder beheert het lief- en leedpotje van de klas en benadert, in overleg met de leerkracht, ouders voor hulp bij verschillende activiteiten waaronder:

  • Het begeleiden van kinderen bij sport- en speldagen
  • Excursies, schoolreisje
  • Organiseren van de 2 jaarlijkse schoonmaak
  • Versieren van de klas (ramen schilderen)

Wilt u klassenouder zijn? Meld u dan aan bij de leerkracht van de klas.