De kinderen weten dat ze zich kunnen melden bij de leerkracht, de directeur of de IB’er. De vertrouwenspersoon voor de kinderen is M. Boudewijns. E-mail: vertrouwenspersoon@kws-baarn.nl

Leerkrachten kunnen gebruik maken van de vertrouwenspersonen van PCBO Baarn-Soest. De vertrouwenspersoon voor onze school is Ingeborg Lagerwaard van Perspectief Groep: ingeborglagerwaard@perspectief.eu. Haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

Ouders wenden zich tot de groepsleerkracht en eventueel vervolgens tot de IB’er of directeur als ze ergens tegenaan lopen wat ze bespreekbaar willen maken.