De kinderen weten dat ze zich kunnen melden bij de leerkracht, de directeur of de IB’er. De vertrouwenspersoon voor de kinderen is M. Boudewijns. E-mail: vertrouwenspersoon@kws-baarn.nl

Ouders en leerkrachten kunnen gebruik maken van de vertrouwenspersonen van PCBO Baarn-Soest (zie site). De vertrouwenspersoon voor onze school is dhr. P. van Winden Tel: 0612171113. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via: pietervw@xs4all.nl.