Welkom bij groep 8

J.M. van der StoepGroep 8 welkomsttekst

De hele week geeft juf Maaike ons les, maar op vrijdagochtend is soms juf Wina er. We hebben een klas met 25 kinderen, 14 jongens en 11 meisjes. Met juf Maaike zingen we veel liedjes en zij speelt ondertussen gitaar. Gym krijgen we op maandag en dinsdag van meester Wiebe.
In groep 8 doen we verschillende vakken, zoals rekenen, spelling/taal, Engels, Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en schrijven. We doen rekenen en Faqta op de chromebook. Faqta is aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis. We hebben vorig jaar drie maanden thuis gezeten door corona. Toen zijn we begonnen met de digitale weektaak en daar werken we nu nog steeds mee. Op de digitale weektaak zien kinderen wat ze moeten doen. Voor elke dag is er een planning en er staat ook vervolgwerk op. Als je dan klaar bent met je gewone werk, kun je daarop kijken.
Na de meivakantie gaan we beginnen aan de musical en helemaal aan het einde van het jaar gaan we met zijn allen op kamp. We overnachten dan in huisjes en je kan maximaal met zijn achten en in een huisje. We doen aan het eind van groep 8 ook een musical en dat is ieder jaar een andere. Dat is een leuk afscheid van elkaar om daarna naar de middelbare te gaan.
Dan de klas: we houden ervan om te kletsen, te zingen en te dansen en het is super gezellig! We kunnen goed omgaan met elkaar en hebben veel plezier. Dit is alweer het laatste jaar, maar wel supergezellig. We houden niet van afscheid nemen, maar toch zal het moeten. Dit was groep 8! We hopen dat u het leuk vond.