Welkom bij groep 7

J.M. van der StoepGroep 7 welkomsttekst

Welkom op de pagina van groep 7. In groep 7 zitten wij met 26 kinderen. Juf Wina en juf Willemijn geven op maandag en dinsdag les. Juf Suzanne geeft op woensdag, donderdag en vrijdag les. Op deze pagina kun je zien wat we dit schooljaar samen beleven. Veel lees- en kijkplezier!
Sociaal emotioneel:
Wij werken volgens de methode Vreedzame School en met deze methode maken wij veel afspraken en regels. Deze afspraken en regels gaan over ons gedrag in de klas, ons gedrag buiten de klas, hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij met de spullen van school/anderen omgaan. Wij leren respect te hebben voor iedereen en alles om ons heen! Daarom zijn wij begonnen met het thema Geluk (taal), omdat wij dit goed aansluit bij het leren over respect. Wij leren ook wat geluk is en waar wij zelf gelukkig van worden.
Vakken:
Wij zijn dit jaar gestart met een pilot digitaal werken. Wij gaan uittesten hoe dit in zijn werk gaat. Vakken zoals rekenen (Getal, Ruimte & Junior) en Engels (Take It Easy) maken wij nu op de Chrome Books. Voor spelling en taal werken bij met de methode Staal. De opdrachten maken de kinderen in een werkboek. Voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur werken wij met de methode Faqta. Ook gaan wij dit jaar veel aan de slag met de topografie van Nederland en Europa!
Op donderdag en vrijdag krijgt de klas gym van juf Wina. Daarnaast lezen wij elke ochtend van half 9 tot kwart voor 9 in ons leesboek. Zo beginnen wij de ochtend rustig en daarna krijgen wij uitleg via onze digitale weektaak. De juffen geven nog wel een instructie en daarna kunnen wij zelfstandig met de Chromebook aan het werk. Zo zelfstandig dat we het dictee via een filmpje krijgen, zodat iedereen op zijn eigen tempo werkt.
Huiswerk:
Dit jaar krijgen wij meer huiswerk mee dan in groep 6. Zo krijgen wij elke week een Engelse toets mee met 10 woordjes die wij moeten leren. Ook werken wij elke week thuis aan Nieuwsbegrip verder, dit leveren wij dan als huiswerk in. Daarnaast gaan wij thuis aan de slag met de redactiesommen en moeten wij leren voor de andere toetsen.
Wij hopen er zo een super leuk jaar van te maken! En we houden jullie op de hoogte via Parro!