Welkom bij groep 5

J.M. van der StoepGroep 5 welkomsttekst

Wij zijn groep 5, een gezellige groep.

In groep 5 doen we natuurlijk de vakken rekenen, taal, spelling en schrijven maar komen ook de zaakvakken er bij. Dit doen wij met de methode Faqta. Daar komen Biologie, Aardrijkskunde en Geschiedenis thematisch aan de orde in allerlei leuke onderwerpen waarmee we de wereld ontdekken. Ook doen we dit jaar een boekenbeurt en voor het eerst een spreekbeurt.

Gym hebben we twee keer in de week van een vakleerkracht.  We doen dan we allemaal leuke spellen en zijn we druk met toestellen in de weer.Af en toe hebben we ook een uitstapje naar het centrum voor natuur en milieu, een voorstelling of iets cultureels.

Ook praten we over hoe je een leuke een fijne klas vormt met elkaar. We doen spelletjes om dat te ontdekken, we spelen situaties uit en geven elkaar complimenten of tips als er iets goed gaat of beter kan.