Welkom bij groep 5

J.M. van der StoepGroep 5 welkomsttekst

Wij zijn groep 5 een gezellige groep van 11 jongens en 10 meisjes. Samen met juf Tineke en meester Wiebe zijn we aan een mooi jaar bezig.

In groep 5 doen we natuurlijk de vakken rekenen, taal, spelling en schrijven maar komen ook de zaakvakken er bij. Dit doen wij met de methode Faqta. Daar komen Biologie, Aardrijkskunde en Geschiedenis thematisch aan de orde in allerlei leuke onderwerpen waarmee we de wereld ontdekken. Ook doen we dit jaar een boekenbeurt en nieuw is: een spreekbeurt.

Gym hebben we twee keer in de week, dan doen we allemaal leuke spellen en zijn we druk met toestellen in de weer.

Af en toe hebben we ook een uitstapje naar het centrum voor natuur en milieu, een voorstelling of iets cultureels.

Ook praten we over hoe je een leuke een fijne klas vormt met elkaar. We doen spelletjes om dat te ontdekken, we spelen situaties uit en geven elkaar complimenten of tips als er iets goed gaat of beter kan.