Welkom bij groep 3b

J.M. van der StoepGroep 3b welkomsttekst

Groep 3B is een gezellige, sociale groep. Juf Kirsten is er iedere dag en op donderdag is juf Martine er ook (tot en met januari). In groep 3 werken wij aan onze eigen tafel en hebben wij ons eigen potlood, werkboek enzovoort. Anders dan in groep 2 dus. Toch vinden we het belangrijk dat kinderen zich zoveel mogelijk spelend ontwikkelen. Dat past goed bij de leeftijd en het vergroot de betrokkenheid bij de kinderen.

Het spelend leren wordt in groep 3 ingezet met behulp van spelen en werken in hoeken. Bij elk thema wordt een opdracht gemaakt in de schrijfhoek, ontdekhoek, constructiehoek, techniekhoek en creahoek. Ook wordt er een themahoek ingericht. De opdracht in de ene hoek is een opdracht die je alleen moet doen en in de andere hoek is het weer een groepsopdracht. De kinderen kiezen zelf welke opdracht zij gaan doen via het keuzebord. Tijdens het spelen en werken leren de kinderen om problemen op te lossen, samen te werken, creatief te denken, maar ook leren zij ict-kennis zoals programmeren. Dit zijn allemaal 21-eeuwse vaardigheden.

Aan het begin van groep 3 leren de kinderen om de dag een nieuwe letter. De dag erna oefenen zij hier verder mee. Gaandeweg werken wij tijdens taal/lezen ook in circuitvorm. Een circuit bestaat uit 3 onderdelen: instructie bij de leerkracht aan tafel, zelfstandig werken (werkboek) én een spelonderdeel. In het spelonderdeel verwerken kinderen niet alleen datgene wat ze geleerd hebben, maar leren ze ook samenwerken, elkaar helpen en bijv. op je beurt wachten.

Sinds dit jaar werken wij met een nieuwe rekenmethode. De kinderen leren al snel: plus- en minsommen, splitsen en daarnaast leren de kinderen ook meten met een liniaal en omgaan met geld.

Eén keer in de week is er een les sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierin leren de kinderen onder andere: hoe zij met elkaar omgaan, hoe conflicten worden opgelost en er worden afspraken gemaakt over hoe wij het in onze klas willen. Daarnaast hebben wij ook wekelijks muziekles.