Welkom bij groep 3a

J.M. van der StoepGroep 3a welkomsttekst

In groep 3a vinden we het belangrijk dat kinderen zich zoveel mogelijk spelend ontwikkelen. Dat past goed bij de leeftijd en het vergroot de betrokkenheid bij de kinderen.

Bij taal/lezen en rekenen werken we daarom vaak in circuitvorm. Een circuit bestaat uit 3 onderdelen: instructie bij de leerkracht aan tafel, zelfstandig werken (werkboek) én een spelonderdeel. In het spelonderdeel verwerken kinderen niet alleen datgene wat ze geleerd hebben, maar leren ze ook samenwerken, elkaar helpen en bijv. op je beurt wachten.

Het spelend leren wordt in groep 3 ook ingezet met behulp van spelen en werken in hoeken. Bij elk thema wordt een opdracht gemaakt in de schrijfhoek, ontdekhoek, constructiehoek, techniekhoek en creahoek.  Ook wordt er een themahoek ingericht. De opdracht in de ene hoek is een opdracht die je alleen moet doen en in de andere hoek is het weer een groepsopdracht. Kinderen leren zo problemen oplossen, samenwerken, creatief denken, maar ook ict-kennis zoals programmeren worden hier geoefend. Dit zijn allemaal 21-eeuwse vaardigheden.