Welkom bij groep 0/2

J.M. van der StoepGroep 0/2, Groep 0/2 welkomsttekst

Welkom in groep 2

 

Groep 2 is een leergierige groep. Er zitten 22 leerlingen in deze klas, 13 meisjes en 9 jongens. Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Claudia voor de klas. Op woensdag, donderdag en vrijdag juf Jolanda. Op woensdag krijgen leerlingen extra ondersteuning of verrijking buiten de klas. Er is veel aandacht voor de leerlingen in de breedste zin van het woord. Iedereen leert anders en heeft iets anders nodig.

 

Er wordt gewerkt aan het fonemisch bewustzijn: het hakken en plakken van woorden, het kunnen horen wat de eerste, middelste en laatste klank van een woord is en spelen met woorden. Ook wordt er gewerkt aan het gecijferd bewustzijn: tellen tot en met 20, verder tellen vanaf een getal, terugtellen van 10 naar 0, met sprongen van 2 tellen en een plattegrond maken en lezen. We besteden tevens veel aandacht aan de werkhouding. Werkt een leerling bijvoorbeeld volgens een plan? Kan hij of zij al 10 minuten zelfstandig werken? Leerlingen worden met zorg en aandacht voorbereid op groep 3.

 

Wij werken met thema’s. Spel vinden wij erg belangrijk en past bij kleuters. De kring is kort, gezellig en heeft als doel: inspireren. Middels kleine toneelstukjes proberen wij leerlingen te inspireren om tot nieuwe spel ideeën te komen. Ook bieden wij in de kring letters en getallen aan. Dit gebeurt elke twee weken.

 

Elke week krijgen de leerlingen muziekles, dans en sociale omgangsvormen. 1 Keer per week wordt er gymles gegeven door een vakdocent. De vakdocent zet toestellen klaar. Daarnaast krijgen de leerlingen ook elke week een spelles in de gymzaal, zoals tik- en balspelen. Dit wordt gegeven door de eigen leerkracht. Ook buiten gaat het onderwijs door: fietsen ter verbetering van de motoriek, tikspelletjes om sociaal vaardiger te worden en spel.

 

Dit schooljaar zijn wij gestart met ‘Grej of the day’. Alle leerlingen krijgen elk thema een raadsel mee naar huis. Op school wordt er een mini-les over gegeven. De leerlingen vertellen hier thuis over. Dit zorgt voor grotere betrokkenheid en doet een beroep op een ander soort denkvermogen.

 

Een ontzettend leuke groep. U bent van harte welkom om eens te komen kijken!