In plaats van de nieuwbrieven en e-mail is de Parro app gekomen. Via deze privacy-vriendelijke oudercommunicatie-app sturen wij belangrijke informatie, updates uit de groepen, foto’s en een wekelijkse nieuwsbrief op vrijdag. ouders kunnen via Parro ook laagdrempelig contact leggen met de groepsleerkracht. Ziekmeldingen/absenties gebeuren ook via Parro.