Hoogbegaafdheidsonderwijs op de KWS

Het hoogbegaafdheidsonderwijs is een van de speerpunten voor het schooljaar 2022/2023. Al enige tijd is er een bovenschoolse plusklas waar kinderen van de KWS naar toe kunnen.

Bij de plusklas wordt projectmatig gewerkt en is er aandacht voor het leren leren. Helaas zijn de plekken in die plusklas beperkt en merken wij dat er meer kinderen zijn die uitdaging nodig hebben naast de reguliere lesstof. 

Dit schooljaar wordt er achter de schermen al van alles voorbereid om vanaf volgend schooljaar binnen de KWS hoogbegaafdheidsklassen te starten. Het hele team vergroot de kennis over hoogbegaafdheid en er wordt een hoogbegaafdheidspecialist opgeleid. Kinderen die hoogbegaafd zijn of vermoedelijk hoogbegaafd zijn kunnen in aanmerking komen voor de hoogbegaafdheidsklas. Aan de hand van een quickscan, de resultaten en de inzet en motivatie van de leerling kan een kind in de hoogbegaafdheidsklas komen. Al vanaf de kleuterklas zijn we alert op een ontwikkelingsvoorsprong of eventuele hoogbegaafdheid. Ook proberen we de kinderen die zich aanpassen of onderpresteren in beeld te krijgen. Zodra de plannen voor de hoogbegaafdheidsklas concreter zijn zult u dat op de website lezen. 

We laten ons inspireren vanuit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld deze mindmap met betrekking tot kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en wat hen kenmerkt (van Peter te Riele). Maar ook het meerfactorenmodel van kenniscentrum Hoogbegaafdheid Friesland over wat hoogbegaafdheid eigenlijk kenmerkt.