Welkom bij groep 8


Welkom bij groep 8 - De hele week geeft juf Maaike ons les, maar op vrijdagochtend is soms juf Wina er. We hebben een klas met 25 kinderen, 14 jongens en 11 meisjes. Met juf Maaike zingen we veel liedjes en zij speelt ondertussen gitaar. Gym krijgen we op maandag en dinsdag van meester Wiebe. In groep 8 doen we verschillende vakken, zoals rekenen, spelling/taal, Engels, Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en schrijven. We doen rekenen en Faqta op de chromebook. Faqta is aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis. We hebben vorig jaar drie maanden thuis gezeten door corona. Toen zijn we begonnen met de digitale weektaak en daar werken we nu nog steeds mee. Op de digitale weektaak zien kinderen wat ze moeten doen. Voor elke dag is er een planning en er staat ook vervolgwerk op. Als je dan klaar bent met je gewone werk,… ... Lees Meer

Nieuws uit onze groep


Hieronder vind je de berichten uit onze groep.

Bekijk hier alle berichten van onze groep.