Groep 8 bestaat dit schooljaar uit 24 kinderen. De kinderen krijgen op maandag, woensdag en donderdag les van juf Angela. Meester Daan geeft les op dinsdag en vrijdag, op donderdag is hij er ook om met de leerlingen individueel aan de slag te gaan.

In groep 8 werken we ontzettend hard richting de middelbare school. We werken aan de zelfstandigheid van leerlingen door ze inzicht te geven in hun eigen doelen en we laten ze verantwoordelijkheid dragen voor hun spullen en leerproces.

De leerlingen zijn elke dag bezig met rekenen, taal en spelling. We doen binnen deze vakken voornamelijk herhaling van in eerdere jaren aangeboden stof met de hele klas en verdieping met de leerlingen die daar behoefte aan hebben.

We differentiëren door naar elke leerling individueel te kijken en ze werk aan te bieden wat daar bij past. Zo zijn er leerlingen die bezig zijn met het meesterwerkboek bij rekenen, maar ook leerlingen die zelfs naast het meesterwerkboek al bezig zijn met reken-/wiskunde. Ook zijn er leerlingen die rekenen nog wat moeilijk vinden, deze leerlingen werken op hun niveau. Dat wil zeggen dat ze werk aangeboden krijgen dat aansluit bij hun individuele behoeften. 

Bij taal werken we elk blok aan een project, zo hebben de leerlingen al een reisfolder gemaakt, een jeugdjournaal ontworpen, een werkstuk gemaakt en een short-story geschreven. Bij spelling oefenen we met de categorieën uit de vorige jaren, daarnaast komen er nog een aantal nieuwe categorieën aan bod, zoals het latijns voorvoegsel en het trema meervoud. Ook wordt er dit jaar elke week extra tijd besteed aan werkwoordspelling. We doen dit met extra oefenstof en lestijd.

De leerlingen krijgen twee keer per week een uur gym van een vakleerkracht. Dat werkt erg goed, de leerlingen krijgen tijdens deze lessen fysieke uitdaging, waardoor ze in de lessen beter kunnen werken. Ook moeten de leerlingen van groep 8 in tweetallen zelf een gymles verzorgen aan de rest van de klas (onder (bege)leiding van de vakleerkracht).

Verder werken we nog aan FaQta (wereldoriëntatie), Karakter (technisch lezen), muziek en handvaardigheid.