In groep 7 zitten 21 super gezellige, sociale kinderen. Ze houden van grapjes, ze kunnen heel goed zingen en ze kunnen ook nog eens hard werken. Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Linda voor de groep en op donderdag en vrijdag meester Jan Peter. Meester Jan Peter is er op dinsdag ook. Buiten de groep gaat hij dan met groepjes kinderen aan de slag om nog extra te oefenen met moeilijke lesstof of om  uitdagende opdrachten te maken. 

In groep 7 zijn we echt al voorbereidend bezig voor de middelbare school. We werken met een weektaak en krijgen meerdere keren per week huiswerk op en gebruiken daarbij een agenda. De kinderen zijn heel bewust met hun doelen bezig en ze schatten zelf in waar zij staan. Ook werken we veel op een chromebook om online lessen te maken en extra te oefenen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel. 

Dit schooljaar leren we veel. Denk aan het rekenen met breuken en het cijferend delen met decimale getallen. Met spelling herhalen we de categorieën, maar leren we er ook weer zes nieuwe bij, waaronder het militairwoord en het koppelteken. Verder besteden we veel aandacht aan de werkwoorden en aan grammatica. Met taal breiden we onze woordenschat uit, leren we een mening vormen met behulp van argumenten en leren we hoe we een goed verslag moeten schrijven. Daarnaast steken we tijd en energie in de vakken Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), Faqta (wereldoriëntatie), Engels, muziek, tekenen, verkeer en handvaardigheid. Op donderdag- en vrijdagmiddag sluiten we de dag af met een uur gym. Het is leuk om te zien hoe energiek, enthousiast, sportief en behulpzaam de kinderen zijn.