Groep 5b bestaat dit schooljaar uit 23 kinderen. Aan het begin van het schooljaar zijn er twee kinderen bijgekomen. Deze hebben zich razendsnel kunnen aanpassen. Dit komt doordat de kinderen bijzonder goed met elkaar overweg kunnen.

 

Dit wordt extra zichtbaar tijdens de lessen van De Vreedzame School, die we elke week met elkaar doen.

Meester Jaap is elke dag in de klas te vinden. Op dinsdag is juf Mirella er ook. Die dag begeleiden we allerlei kleine groepjes. Deze groepjes verdienen extra aandacht. Op donderdag geeft juf Britt af en toe les. Zij is eerstejaars student en loopt tot en met februari stage.

Elke dag zijn wij bezig met taal, spelling en rekenen. We herhalen bij spelling de categorieën van het afgelopen jaar en leren we nieuwe categorieën aan. Bij taal werken we in vier à vijf weken aan een thema. We leren nieuwe woorden en verkennen de taal. Twee keer in de week maken we tijd vrij om, naast een taalopdracht, in circuitvorm in een wereld-, crea- en ontdekhoek te werken. We combineren dan de creatieve vorming en wereldoriëntatie met elkaar. 

Bij rekenen zijn wij bezig met getallen en verhoudingen (bijv. optellen en aftrekken tot en met 1000), meten en meetkunde (bijv. klokkijken) en verbanden (bijv. staafdiagrammen).

Twee keer in de week krijgen we één uur gym van een vakleerkracht. Dat vinden de kinderen erg fijn. Op verschillende onderdelen worden zij fysiek uitgedaagd. Verder werken we aan technisch lezen en leesbevordering, we schrijven in ons schrijfschrift, hebben we muziekles, doen we aan handvaardigheid, kijken we educatieve video´s en werken we aan de oefensoftware op de Chromebook.