Groep 5A bestaat dit schooljaar uit 24 hele gezellige kinderen. Op maandag en dinsdag staat juf Caroline voor de groep en op woensdag t/m vrijdag staat juf Alexandra voor de groep. Op dinsdag begeleidt juf Alexandra groepjes buiten de klas. Elke dag zijn wij bezig met taal, spelling en rekenen. We werken in ons werkschrift of oefenen op onze chromebooks. Maar we doen de lessen ook wel eens op een andere manier.

We herhalen bij spelling de categorieën van het afgelopen jaar en leren we nieuwe categorieën aan. Bij taal werken we in vier à vijf weken aan een thema. We leren nieuwe woorden en verkennen de taal. Twee keer in de week maken we tijd vrij om, naast een taalopdracht, in circuitvorm in een wereld-, crea- en ontdekhoek te werken. We combineren dan de creatieve vorming en wereldoriëntatie met elkaar. Bij rekenen zijn wij bezig met getallen en verhoudingen (bijv. optellen en aftrekken tot en met 1000), meten en meetkunde (bijv. klokkijken) en verbanden (bijv. staafdiagrammen).

Twee keer in de week krijgen we één uur gym van een vakleerkracht. Dat vinden de kinderen erg fijn. Op verschillende onderdelen worden zij fysiek uitgedaagd. Verder werken we aan technisch lezen en leesbevordering, we schrijven in ons schrijfschrift, hebben we muziekles, doen we aan handvaardigheid en werken aan de sociaal-emotionele vorming.