In groep 4 zitten dit jaar 18 kinderen. In groep 4 kunnen we al heel goed samenwerken en zijn wij aardig tegen elkaar. Dit leren wij onder andere door de Vreedzame school. Dit is een methode die ons leert hoe wij op een goede manier met elkaar om kunnen gaan en hoe wij goed voor ons zelf op kunnen komen. Wij zijn dan ook een Vreedzame school.

Wij hebben dit jaar 2 juffen, Mirella en Rosa. Juf Mirella staat op maandag voor de klas en juf Rosa op dinsdag tot en met vrijdag. Op maandag begeleidt juf Rosa groepjes kinderen die extra begeleiding of uitdaging nodig hebben.

Verder zijn wij heel druk met lezen. Wij lezen elke ochtend en de laatste 5 minuten mag er iemand voorlezen, dit vinden wij heel leuk. Op vrijdag mogen wij Donald Duckjes lezen. Naast zelf lezen leren wij ook technisch lezen. Hier leren wij hoe we woorden moeten uitspreken en op welke manier wij woorden moeten lezen.

Behalve lezen zijn wij ook druk met rekenen en spelling. Wij leren rekenen tot 100, rekenen met geld, tijd en beginnen in groep 4 met het leren van de tafels. Bij spelling leren wij verschillende spellingregels om woorden op de juiste manier te spellen en te schrijven.

Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag werken wij in thema’s. Op dit moment is het thema: slapen & dromen. Een thema duurt vier weken. In deze vier weken mogen wij elke week kiezen uit drie opdrachten die passen bij het thema en gaan wij hiermee aan de slag.

Op maandag en dinsdag hebben wij ook gym. Dit vinden wij heel leuk. Bewegen doen wij graag en met gym hebben we zelfs al judo gedaan.

Naast al deze vakken leren wij ook muziek maken, schrijven, taal, leesbevordering, en creatieve opdrachten uitvoeren. Ook houden wij erg van spelletjes spelen. Spelletjes zoals: levend memory, liften, just dance en nog veel meer.