Welkom bij groep 3


Groep 3 is een gezellige, sociale groep van 24 kinderen. Juf Kirsten is er iedere dag. 

In groep 3 werken wij aan onze eigen tafel en hebben wij ons eigen potlood, werkboek enzovoort. Anders dan in groep 2 dus. Toch vinden we het belangrijk dat kinderen zich zoveel mogelijk spelend ontwikkelen. Dat past goed bij de leeftijd en het vergroot de betrokkenheid bij de kinderen.

Het spelend leren wordt aan het begin van groep 3 ingezet met behulp van spelen en werken in hoeken. Bij een thema wordt een opdracht gemaakt in de schrijfhoek, ontdekhoek, constructiehoek, techniekhoek en creahoek. Ook wordt er een themahoek ingericht. De opdracht in de ene hoek is een opdracht die je alleen moet doen en in de andere hoek is het weer een groepsopdracht. De kinderen kiezen zelf welke opdracht zij gaan doen via het keuzebord. Tijdens het spelen en werken leren de kinderen om problemen op te lossen, samen te werken, creatief te denken, maar ook leren zij ict-kennis zoals programmeren. Dit zijn allemaal 21-eeuwse vaardigheden. Later in groep 3 zal het spelen en werken een andere vorm krijgen.

Tijdens deze vorm staat de spelhoek centraal. Door verschillende activiteiten te doen en maken zal de spelhoek steeds uitgebreider worden en komen de leerlingen meer tot (uitgebreid) spel in een realistische setting. Zo kan de spelhoek omgetoverd worden tot ziekenhuis, restaurant, museum enzovoort. Alle activiteiten zijn gericht op rekenen, lezen en spelling. Zo kunnen er bijvoorbeeld prijskaartjes gemaakt worden, recepten worden gemaakt, een afsprakenkaart maken enzovoort.

Aan het begin van groep 3 leren de kinderen om de dag een nieuwe letter. De dag erna oefenen zij hier verder mee. Gaandeweg werken wij tijdens taal/lezen ook in circuitvorm. Een circuit bestaat uit 3 onderdelen: instructie bij de leerkracht aan tafel, zelfstandig werken (werkboek) én een spelonderdeel. In het spelonderdeel verwerken kinderen niet alleen datgene wat ze geleerd hebben, maar leren ze ook samenwerken, elkaar helpen, op je beurt wachten en hoe om te gaan met een I-pad. 

Tijdens rekenen leren de kinderen al snel: plus- en minsommen, splitsen en daarnaast leren de kinderen ook meten met een liniaal en omgaan met geld. Soms werken wij uit het werkboek, maar regelmatig gaan we naar buiten om te rekenen en meteen lekker te bewegen.Eén keer in de week is er een les sociaal-emotionele ontwikkeling, met de methode de Vreedzame School. Hierin leren de kinderen onder andere: hoe zij met elkaar omgaan, hoe conflicten worden opgelost en er worden afspraken gemaakt over hoe wij het in onze klas willen. Daarnaast hebben wij ook wekelijks muziekles en gym van een vakdocent.

Nieuws uit onze groep


Hieronder vind je de berichten uit onze groep.

Bekijk hier alle berichten van onze groep.

Foto’s uit onze groep


Hieronder vind je de foto’s uit onze groep.

Bekijk hier alle foto’s van onze groep.