Groep 1A is groep met, momenteel 14 leerlingen, 7 jongens en 7 meisjes. Juf Yannicke en juf Jolanda geven met plezier les aan deze groep. Per periode stromen hier steeds kinderen in. Aan het einde van het schooljaar zitten er 24 leerlingen in deze klas. 

We hebben de extra onderwijssubsidie vanuit het ministerie (NPO) gebruikt om te starten met kleine klassen. Dit maakt dat alle leerlingen echt gezien worden en behoeftes snel gesignaleerd worden, met als gevolg dat er in groep 1A altijd een opgewekte en rustige sfeer hangt, waarin leerlingen zich al snel veilig voelen en aan het leren kunnen gaan. 

Wat kenmerkt ons?

  • Spelend leren
  • Altijd op zoek naar spel/lesmateriaal waarbij de betrokkenheid van leerlingen hoog is
  • We zijn een Vreedzame school
  • We leren ook graag buiten de klas
  • We proberen graag nieuwe dingen uit
  • Ouders en kinderen zijn onze belangrijke partners

Kom gerust eens een kijkje bij ons nemen (mocht de mogelijkheid hier weer toe zijn) en de sfeer proeven.

Juf Yannicke en juf Jolanda