Groep 8 naar Singer Museum

J.M. van der StoepAlleen home, Groep 8

Met de klas zijn wij op bezoek geweest bij Singer Laren. Daar kregen we een rondleiding door het museum en hebben we gekeken wat het weer allemaal kan doen in een schilderij.